«تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي